Suxamethonium chlorid VUAB 100 mg

Přípravek Suxamethonium chlorid VUAB obsahuje účinnou látku suxamethoniumchlorid a patří do skupiny léčiv nazývaných svalová relaxancia (uvolňují napětí svalů), a to relaxancia nekompetitivního, depolarizujícího typu v rámci celkové anestézie.

  • svalové relaxans v rámci celkové anestezie
  • rychlý nástup relaxace k tracheální intubaci – cca 30 sekund
  • usnadnění endotracheální intubace, zejména tzv. bleskové intubace
  • urgentní intubace
  • rychlé zajištní dýchacích cest (laryngospasmus, plný žaludek, difficult airway)
  • krátké výkony (repozice, ECT, endoskopická bronchologie, ORL)
  • doba působení 3 – 6 minut
  • k širokému okruhu chirurgických a porodnických zákroků

Jeho myorelaxační účinky objeveny Prof.Dr. Danielem Bovetem – držitelem Nobelovy ceny z roku 1957

.

Indikace

Suxamethonium chlorid VUAB se používá jako svalové relaxans v rámci celkové anestézie.

Používá se jako svalové relaxans pro usnadnění endotracheální intubace, zejména tzv. bleskové intubace, mechanické ventilace a k širokému okruhu chirurgických a porodnických zákroků.

Používá se rovněž při závažném laryngospasmu a k redukci intenzity svalových kontrakcí spojených s farmakologicky nebo elektricky vyvolanými křečemi.

Suxamethonium chlorid na XX. kongrese o infekčních nemocech

Složení přípravku

Léčivá látka: Jedna injekční lahvička obsahuje suxamethonii chloridum 100 mg ( jako suxamethonii chloridum dihydricum 110 mg )

Léková forma

Bílý nebo téměř bílý prášek pro přípravu injekčního/infuzního roztoku ve skleněné lahvičce.

Ke stažení

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům. Pro vstup je nutné potvrdit následující prohlášení. Potvrzením tlačítka „ANO“ výslovně prohlašuji a potvrzuji, že

1. Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů (součást právního řádu České republiky), tedy osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat či předepisovat.
2. Seznámil jsem se s definicí odborníka uvedenou v předchozím bodu, tedy bodu 1.
3. v případě, že nejsem odborníkem, jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.