Oxaliplatin API

Oxaliplatin je antineoplastická API založená na platině, používaná v onkologii při výrobě konečných lékových forem určených pro chemoterapii při:

  • nádorech tlustého střeva a konečníku v kombinaci s 5-fluorouracilem a leukovorinem
  • nádorech žaludku, v pokročilém, metastázujícím stádiu
  • metastázujících nádorech konečníku v kombinaci s cetuximabem nebo bevacizumabem a capecitabinem

Standardní výroba

Kvalita dle požadavků:

  • dle Ph.Eur. 7 – doplněk 7.3
  • dle USP 35

Registrační informace/Certifikace:

  • GMP, EDQM certifikát osvědčující shodu výroby s evropským lékopisem Ph.Eur.
  • R0 -CEP 2011-395-Rev 00

Standardní balení

Balení Max. váha
1 balení
Primární balení Sekundární balení
1 šarže 350 g Hnědá láhev + uzávěr, objem 1,0 l,
váha 0,570 kg 18×10 cm
Lepenková
krabice, UN
do 1 kg 1 kg Hnědá láhev + uzávěr, objem 1,0 l,
váha 0,570 kg 18×10 cm
Lepenková
krabice, UN
do 5 kg 1 kg Hnědá láhev + uzávěr, objem 1,0 l,
váha 0,570 kg 18×10 cm
Lepenková
krabice, UN
Vzorky Max. váha
1 balení
Primární balení Sekundární balení
do 15 g 15 g Hnědá láhev + uzávěr, objem 20 ml,
váha 42 g; výška 5,5 cm, průměr 3cm
Lepenková
krabice, UN
do 50 g 50 g Hnědá láhev, objem 60 ml; váha 42 g,
výška 5,5 cm, průměr 3cm
Lepenková
krabice, UN

Doba použitelnosti

2 roky

Podmínky skladování

Skladujte do 25°C, v pevně uzavřeném obalu nepropouštějícím světlo (nepřítomnost světla je nutná)