O nás

Společnost VUAB Pharma a. s. je tradiční český výrobce v oblasti farmacie. Je součástí významné průmyslové skupiny SAFICHEM GROUP.

Současnou orientaci naší společnosti můžeme členit do tří základních oblastí.

  • Oblast biotechnologií, kde je předmětem výroby účinná látka Nystatin, který je určen jak pro lidské, tak i veterinární užití.
  • Druhá oblast je výroba konečných lékových forem. Portfolio je tvořeno produkcí suchých injekcí, které jsou používané především v nemocnicích při akutních operacích.
  • Od roku 2004 rozvíjíme v naší brněnské pobočce rozsáhlý projekt  vývoje a výroby onkologických intermediátů, API a konečných lékových forem určených pro onkologická onemocnění. V rámci zlepšování životního prostředí jsme vyvinuli technologii na recyklaci výrobků obsahujících platinu (likvidace expirovaných léčivých přípravků, API i intermediátů.

VUAB Pharma má rozsáhlou spolupráci s vysokými školami a klinickými pracovišti umožňující řešení rozsáhlé a komplexní problematiky nových vysoce účinných prostředků pro terapii v oblasti onkologických onemocnění. Vlastní výroba těchto látek je  realizována ve výrobním závodě v Brně, který rovněž disponuje příslušnými certifikacemi opravňující farmaceutickou výrobu.

V sídle společnosti se rovněž nachází vývojové centrum.

Sídlo společnosti se nachází v krásném údolí řeky Vltavy v Roztokách nedaleko Prahy.

Sídlo společnosti Roztoky

Sídlo společnosti Roztoky

Výroba suchých injekcí a Nystatinu

Vltavská 53, 252 63 Roztoky
e-mail: office@vuab.cz

Pobočka API Brno

Pobočka API Brno

Výroba onkologických API Oxaliplatin, Dacarbazin

Karásek 1i, 621 00 Brno
e-mail: office@vuab.cz

VUAB Pharma a.s. IČ 630 78 180, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3036.