Kariéra

Aktuálně volné pozice

Kontakt

Pokud Vás naše nabídka zaujala a splňujete uvedené požadavky, zašlete nám prosím svůj profesní životopis.

Lada Dudová
personální oddělení

Telefon: +420604 224 084
E-mail: ldudova@vuab.cz

VUAB Pharma a.s.
Vltavská 53
252 63 Roztoky

Vámi poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat společnost VUAB Pharma a.s., se sídlem Vltavská 53, Roztoky, IČO: 630 78 180, v postavení správce, a to v souladu s platnou legislativou, zejména Obecním nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zasláním svého profesního životopisu dáváte souhlas s užitím poskytnutých osobních údajů v procesu výběrového řízení k obsazení inzerované pracovní pozice, v procesu případného sjednání pracovněprávního vztahu a v případě neúspěchu ve výběrovém řízení k obsazení inzerované pracovní pozice se zařazením Vašeho profesního životopisu do databáze uchazečů o zaměstnání, a to na dobu 6 měsíců od zaslání.