Realizované projekty s podporou EU

             MPO

Úspora energií objektu 04

Dne 1. 6. 2016 byla zahájena realizace projektu Úspora energií objektu 04, s registračním číslem projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001966, financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (I. Výzva – Úspory energie).

Projekt byl realizován v návaznosti na realizaci projektu Inovované injekce. Cílem projektu bylo provedení stavebních úprav objektu a pořízení technologie pro zvýšení efektivnosti distribuce tepelné energie a dosažení tak úspor elektrické energie.

Nové platičité komplexy pro protinádorovou terapii

Dne 1. 1. 2017 byla zahájena realizace projektu Nové platičité komplexy pro protinádorovou terapii, s registračním číslem projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004605, financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (APLIKACE I. VÝZVA – BEZ ÚČINNÉ SPOLUPRÁCE).

Předmětem řešení projektu jsou nové platičité komplexy (Pt(IV)komplexy) se zvýšenou reaktivitou ve vnitrobuněčném prostředí. Výsledkem řešení bude zcela nová skupina Pt(IV)komplexů pro protinádorovou terapii se zvýšenou toxicitou a selektivitou na nádorové buňky, se sníženou toxicitou na zdravé buňky a s dobrou biologickou dostupností z GIT, umožňující perorální podání.

Výzkum a vývoj proteolytik z přírodních zdrojů pro léčbu trombotických stavů a chronických ran

Dne 1. 7. 2017 byla zahájena realizace projektu Výzkum a vývoj proteolytik z přírodních zdrojů pro léčbu trombotických stavů a chronických ran, s registračním číslem projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010108, financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (APLIKACE III. VÝZVA – BEZ ÚČINNÉ SPOLUPRÁCE).

Předmětem projektu je vývoj přípravy nových a vysoce účinných proteolytik (KR-X), získaných z antarktického krillu. Výstupem budou dva prototypy proteolytika KR-X – pro léčbu chronických ran a pro trombolýzu cévních trombů a technologický postup jejich přípravy. Díky unikátnímu působení KR-X na nežádoucí fibrin a fragmenty se předpokládá u pacientů lepší snášenlivost a nižší bolestivost léčby oproti stávajícím agresívnějším enzymatickým prostředkům.

Regenerace methanolu – VUAB Pharma 

Dne 31. 5. 2017 byla zahájena realizace projektu Regenerace methanolu – VUAB Pharma, s registračním číslem projektu CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_133/0010859, financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Nízkouhlíkové technologie II.

Předmětem projektu je projekce, nákup a implementace inovativní technologie – Rektifikační linky pro regeneraci methanolu z výroby Nystatinu včetně příslušenství , která díky novému systému destilace umožní stabilně účinnější zpracování odpadové směsi pro její opětovné použití.

Poster ICCT2020

Rozšíření Výzkumně vývojového centra cytostatických léčiv

Dne 1. 1. 2019 byla zahájena realizace projektu Rozšíření Výzkumně vývojového centra cytostatických léčiv, s registračním číslem projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015953, financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Potenciál.

Předmětem projektu je  rozšíření výzkumně-vývojového centra pro urychlení a zkvalitnění vývoje konečné lékové formy léčiv nádorových onemocnění, a to jak originálních, tak generických léčiv, které bylo vybudováno v předchozích letech. Stávající centrum bude rozšířeno ve smyslu modernizace vybavení pro syntézu a testování  léčiv a dovybavení analytické základny pro efektivní provádění chemických a mikrobiologických analýz sloužících pro výzkum a vývoj léčivých přípravků.

Otevřený přístup k infrastruktuře VVC Brno

Úspora energií intenzifikací zpracování odpadních vod

Dne 8.1. 2019 byla zahájena realizace projektu Úspora energií intenzifikací zpracování odpadních vod, s registračním číslem projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015937, financovaného z prostředků Evropského fondu prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Úspory energie IV.výzva.

Předmětem projektu je  realizace navržených úsporných opatření dle EP vedoucích ke snížení konečné spotřeby energie VUAB Pharma a.s.

Jedná se o následující opatření:

– Intenzifikace zařízení stávající průmyslové ČOV VUAB Pharma a.s. (PČOV) za účelem zpracování odpadních vod z výroby na vlastní technicky vyhovující čistírně v místě vzniku OV, součástí čehož bude výstavba objektů a instalace zařízení umožňující produkci alternativního zdroje energie – bioplynu.

– Instalace vyvíječe páry pro technologické účely, který pro výrobu páry bude využívat vyprodukovaný bioplyn. Veškerá vyrobená pára bude sloužit pouze pro tech­nologické účely.

– Zavedení systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001, které povede k zabezpečení požadovaných forem energie v daném čase, kvalitě a množství při minimalizaci nákladů a minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí.

Vývoj konečné lékové formy fibrinolytika pro aplikaci v pneumologii a hrudní chirurgii a jeho potenciální využití v léčbě plicní fibrózy a multilokulárních empyémů

Dne 1. 9. 2021 byla zahájena realizace projektu Vývoj konečné lékové formy fibrinolytika pro aplikaci v pneumologii a hrudní chirurgii a jeho potenciální využití v léčbě plicní fibrózy a multilokulárních empyémů, s registračním číslem projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024496, financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (program Aplikace Výzva VIII).

Předmětem projektu je vývoj konečné lékové formy bezpečného a účinného fibrinolytika pro lokální léčbu chronických hnisavých zánětů v hrudní dutině, jejichž nárůst se předpokládá i v souvislosti s pandemií COVID-19, předmětem projektu je i vývoj inhalační lékové formy pro léčbu plicních fibróz. Projekt navazuje na vývoj prototypu léčivé látky KR-X, jejíž technologie přípravy bude výrazně vylepšena s cílem zajistit vyšší stabilitu a účinnost léčivé látky.