VUAB Pharma

Společnost VUAB Pharma a. s. je tradiční český
výrobce v oblasti farmacie. Společnost vyrábí
Nystatin, konečné lékové formy (suché injekce),
API a intermediáty pro výrobu cytostatik. Probíhá
vývoj NGS a nabízíme recyklaci Pt sloučenin.

19 Jan

VUAB Pharma obdržel nový certifikát SVP pro API Nystatin

Na základě auditu provedeného Státním ústavem pro kontrolu léčiv ve VUAB Pharma a.s. Roztoky byl 18. 1. udělen "Certifikát SVP pro výrobce" léčivýc...

VUAB Pharma obdržel nový certifikát SVP pro API Nystatin
15 Feb

Prezident podepsal novelu zákona o léčivech

Po vrácení návrhu zákona Senátem s jeho pozměňovacími návrhy Sněmovna setrvala na svém původním návrhu a schválila ho v původním znění. Takto schvá...

Prezident podepsal novelu zákona o léčivech