Aktuality

Změna balení Suxamethonium chlorid VUAB 100 mg

Změna balení Suxamethonium chlorid VUAB 100 mg v důsledku progresivní technologie a výstavby nové výrobní linky. více zde

Účast na veletrhu MEDICA

V druhé polovině listopadu se zástupci střediska Diagnostika zúčastnili mezinárodního veletrhu MEDICA v německém Düsseldorfu. Jedná se o největší veletrh pro zdravotnictví, na kterém jsou představovány novinky nejen z oboru diagnostiky. Ve spolupráci královehradeckou společností GENERI BIOTECH byla... více zde

Ve VUAB Pharma a.s. byla ukončena sanace starých ekologických zátěží

V květnu 2019 bylo ukončeno monitorování po provedené sanaci starých ekologických zátěží v areálu společnosti VUAB Pharma a.s. Znečištění zemin a podzemních vod v tomto areálu vzniklo v průběhu několika desítek let historické výroby vlivem úniků a úkapů některých látek během skladování v podzemních... více zde

VUAB Pharma obdržel nový certifikát SVP pro API Nystatin

Na základě auditu provedeného Státním ústavem pro kontrolu léčiv ve VUAB Pharma a.s. Roztoky byl 18. 1. udělen „Certifikát SVP pro výrobce“ léčivých látek. Tento certifikát  ověřuje, že VUAB Pharma a.s. splňuje principy správné výrobní praxe pro léčivé látky odkazované ve článku 47 směrn... více zde

Prezident podepsal novelu zákona o léčivech

Po vrácení návrhu zákona Senátem s jeho pozměňovacími návrhy Sněmovna setrvala na svém původním návrhu a schválila ho v původním znění. Takto schválený zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 2. 2. 2017 a prezident zákon podepsal 14. 2. 2017. Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního... více zde

Úspěšná účast na největším farmaceutickém veletrhu CPhI v Barceloně

Pracovníci obchodního úseku se zúčastnili v průběhu října největšího farmaceutického veletrhu CPhI v Barceloně. Na vlastním stánku v průběhu 3 dnů proběhlo přes více jak 100 obchodních jednání s tradičními partnery, ale i s novými zájemci o naše zboží. Již v průběhu veletrhu byly uzavřeny některé ve... více zde

Certifikát SVP pro VUAB Pharma a.s.

3. března 2016 vystavil příslušný odbor SÚKL certifikát SVP pro výrobce VUAB Pharma a.s. pro léčivou látku Nystatin. Tímto certifikátem SÚKL potvrzuje, že VUAB Pharma a.s. splňuje principy správné výrobní praxe pro léčivé látky odkazované ve článku 47 směrnice 2001/83/ES. více zde

VUAB Pharma obdržel „CZECH Stability Award“ Excelentní AAA

Hodnocení CZECH Stability Award vyhlašuje nezávislá společnost Bisnode ve spolupráci se Sdružením CZECH TOP 100. Toto ocenění potvrzuje profesionalitu celého týmu společnosti VUAB Pharma a dosažení vynikajících hospodářských úspěchů společnosti. 63078180_csa_aaa_cs_cert... více zde

50. výročí úmrtí Prof. Ing. M. Herolda, DrSc.

Dne 20. 6. 2015 si naše společnost vzpomene 50. výročí úmrtí prvního ředitele závodu „Penicilínová výrobna“, založeného po 2. světové válce v Roztokách, profesora Miloše Herolda (narozen 11. 7. 1907, zemřel 20. 6. 1965). Po reorganizaci  v roce 1951 se doc. Miloš Herold stal ředitelem no... více zde

Suxamethonium chlorid na trhu v ČR a SR

Z důvodu nedostupnosti vstupní suroviny přestane naše společnost dodávat na trh České republiky přípravky Suxamethonium jodid VUAB 100 mg a Suxamethonium jodid VUAB 250 mg. Jejich dostupnost odhadujeme do druhé poloviny července 2015. Nahradí je Suxamethonium chlorid VUAB 100 mg, který již na trhu... více zde