50. výročí úmrtí Prof. Ing. M. Herolda, DrSc.

Dne 20. 6. 2015 si naše společnost vzpomene 50. výročí úmrtí prvního ředitele závodu „Penicilínová výrobna“, založeného po 2. světové válce v Roztokách, profesora Miloše Herolda (narozen 11. 7. 1907, zemřel 20. 6. 1965). Po reorganizaci  v roce 1951 se doc. Miloš Herold stal ředitelem nově vzniklého Výzkumného Ústavu Antibiotik, který vznikl rozdělením původního závodu „Penicilínová výrobna“ na výrobní závod a výzkumnou základnu. Byl členem British Chemical Society, American Chemical Society apod. Svojí činností položil pevné základy farmaceutické výroby v Roztokách. Dnes je VUAB Pharma úspěšným pokračovatelem těchto tradic a řadí se mezi světové výrobce Nystatinu a významné dodavatele suchých injekcí pro nemocnice. Rovněž v duchu tradic pokračuje naše společnost ve výzkumu a to v oblasti onkologických léčivých a diagnostických přípravků.

zpět