Certifikát SVP pro VUAB Pharma a.s.

3. března 2016 vystavil příslušný odbor SÚKL certifikát SVP pro výrobce VUAB Pharma a.s. pro léčivou látku Nystatin.

Tímto certifikátem SÚKL potvrzuje, že VUAB Pharma a.s. splňuje principy správné výrobní praxe pro léčivé látky odkazované ve článku 47 směrnice 2001/83/ES.

zpět