VUAB Pharma obdržel nový certifikát SVP pro API Nystatin

Na základě auditu provedeného Státním ústavem pro kontrolu léčiv ve VUAB Pharma a.s. Roztoky byl 18. 1. udělen „Certifikát SVP pro výrobce“ léčivých látek.

Tento certifikát  ověřuje, že VUAB Pharma a.s. splňuje principy správné výrobní praxe pro léčivé látky odkazované ve článku 47 směrnice 2001/83/ES.

zpět