Prezident podepsal novelu zákona o léčivech

Po vrácení návrhu zákona Senátem s jeho pozměňovacími návrhy Sněmovna setrvala na svém původním návrhu a schválila ho v původním znění. Takto schválený zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 2. 2. 2017 a prezident zákon podepsal 14. 2. 2017.

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení s výjimkou vyjmenovaných ustanovení. Znění sněmovního tisku 706/6 je možné otevřít zde:  Sněmovní tisk.

zpět