Dacarbazin API

Dacarbazin je antineoplastická API, používaná při výrobě konečných lékových forem pro chemoterapii proti nádorovým onemocněním jako jsou například:

  • maligní melanom kůže
  • Hodgkinův lymfom
  • sarkom měkkých tkání

Standardní výroba

Kvalita: dle Ph.Eur. 7 – dodatek 7.3

Registrační informace/Certifikace

GMP, EDQM certifikát osvědčující shodu výroby s evropským lékopisem Ph.Eur.

R0 -CEP 2012-330-Rev 00

Standardní balení

Balení Max. váha
v 1 balení
Primární balení Sekundární balení
1 šarže 2,3–2,4 kg PET/Al/PE
zavařený sáček 50 g
PE dóza 10,4 lt, výška 239 mm,
Ø 274 mm, váha 0,85 kg, UN
5–10 kg 10 kg PET/AL/PE
zavařený pytel
PE soudek, 30 lt, výška 511 mm,
Ø 315 mm, váha 1,35 kg, UN
10–20 kg 20 kg PET/AL/PE
zavařený pytel
PE soudek, 60 lt, výška 628 mm,
Ø 400 mm, váha 2,50 kg, UN

Doba použitelnosti

3 roky

Podmínky skladování

Skladujte do 25°C, v pevně uzavřeném obalu nepropouštějícím světlo (nepřítomnost světla je nutná)