Chloramphenicol VUAB 1 g

Přípravek Chloramphenicol VUAB 1 g je syntetické širokospektré bakteriostatické antibiotikum, jehož použití je vyhrazeno pouze pro těžké infekce.

  • pro léčbu mozkových abscesů a léčbu meningitid
  • účinný proti široké škále grampozitivních a gramnegativních bakterií, včetně anaerobních organismů
  • k řešení závažných infekcí s výskytem aerobní a anaerobní flóry (plicní abdominální, gynekologické apod.)
  • proti salmonelovým,  pneumokokovým infekcím CNS nebo jako alternativa u těžkých ricketsiálních infekcí

Široké spektrum účinnosti díky inhibici bakteriální syntézy bílkovin

.

Indikace

Břišní tyfus a paratyfus, salmonelózy se septickým průběhem, meningitidy, epiglotitidy, pertusse a parapertusse, závažné infekce s výskytem aerobní a anaerobní flóry (plicní, abdominální, gynekologické ap.) a ostatní infekce, jejichž infekční původce je citlivý pouze na chloramphenicol.

Chloramphenicol VUAB může být používán pouze u závažných infekcí, na které jsou méně potenciálně nebezpečné léky neúčinné nebo jsou kontraindikované.

Chloramphenicol na XX. kongrese o infekčních nemocech

Složení přípravku

Léčivá látka: Jedna injekční lahvička Chloramphenicol VUAB 1 g obsahuje chloramphenicolum 1 g ( jako chloramphenicoli natrii succinas 1,38 g)

Léková forma

Bílý až slabě nažloutlý prášek pro přípravu injekčního roztoku ve skleněné lahvičce.

Ke stažení

Chloramphenicol je zařazen na „Seznam esenciálních antiinfektiv pro Českou republiku“, který vychází ze seznamu Světové zdravotnické organizace s názvem „WHO Model List of Essential Medicines“, který zahrnuje základní a nepostradatelná léčiva.

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům. Pro vstup je nutné potvrdit následující prohlášení. Potvrzením tlačítka „ANO“ výslovně prohlašuji a potvrzuji, že

1. Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů (součást právního řádu České republiky), tedy osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat či předepisovat.
2. Seznámil jsem se s definicí odborníka uvedenou v předchozím bodu, tedy bodu 1.
3. v případě, že nejsem odborníkem, jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.