Chloramphenicol VUAB 1 g

Přípravek Chloramphenicol VUAB 1 g je syntetické širokospektré bakteriostatické antibiotikum, jehož použití je vyhrazeno pouze pro těžké infekce.

  • pro léčbu mozkových abscesů a léčbu meningitid
  • účinný proti široké škále grampozitivních a gramnegativních bakterií, včetně anaerobních organismů
  • k řešení závažných infekcí s výskytem aerobní a anaerobní flóry (plicní abdominální, gynekologické apod.)
  • proti salmonelovým,  pneumokokovým infekcím CNS nebo jako alternativa u těžkých ricketsiálních infekcí

Široké spektrum účinnosti díky inhibici bakteriální syntézy bílkovin

.

Složení přípravku

Léčivá látka: Jedna injekční lahvička Chloramphenicol VUAB 1 g obsahuje chloramphenicolum 1 g ( jako chloramphenicoli natrii succinas 1,38 g)

Léková forma

Bílý až slabě nažloutlý prášek pro přípravu injekčního roztoku ve skleněné lahvičce.

Indikace

Břišní tyfus a paratyfus, salmonelózy se septickým průběhem, meningitidy, epiglotitidy, pertusse a parapertusse, závažné infekce s výskytem aerobní a anaerobní flóry (plicní, abdominální, gynekologické ap.) a ostatní infekce, jejichž infekční původce je citlivý pouze na chloramphenicol.

Chloramphenicol VUAB může být používán pouze u závažných infekcí, na které jsou méně potenciálně nebezpečné léky neúčinné nebo jsou kontraindikované.

Chloramphenicol je zařazen na „Seznam esenciálních antiinfektiv pro Českou republiku“, který vychází ze seznamu Světové zdravotnické organizace s názvem „WHO Model List of Essential Medicines“, který zahrnuje základní a nepostradatelná léčiva.

Ke stažení

Chloramphenicol na XX. kongrese ČSARIM

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům. Pro vstup je nutné potvrdit následující prohlášení. Potvrzením tlačítka „ANO“ výslovně prohlašuji a potvrzuji, že

1. Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů (součást právního řádu České republiky), tedy osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat či předepisovat.
2. Seznámil jsem se s definicí odborníka uvedenou v předchozím bodu, tedy bodu 1.
3. v případě, že nejsem odborníkem, jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.