Thiopental VUAB

Obsahuje účinnou látku thiopental, která patří do skupiny barbiturátových anestetik. Používá se jako krátce působící anestetikum k nitrožilní narkóze, u krátkodobých zákroků nebo k úvodu do anestézie.

Thiopental VUAB / Thiopental VUAB – Státní ústav pro kontrolu léčiv

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům. Pro vstup je nutné potvrdit následující prohlášení. Potvrzením tlačítka „ANO“ výslovně prohlašuji a potvrzuji, že

1. Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů (součást právního řádu České republiky), tedy osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat či předepisovat.
2. Seznámil jsem se s definicí odborníka uvedenou v předchozím bodu, tedy bodu 1.
3. v případě, že nejsem odborníkem, jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.