Diagnostická souprava ngs ONCO anti-EGFR

NGS diagnostická souprava pro optimalizaci léčby kolorektálního a nemalobuněčného karcinomu plic. Souprava obsahuje panel vybraných hot spotových oblastí, ve kterých se vyskytují mutace důležité pro rozhodnutí nasazení vhodné léčby pro daného pacienta. Souprava je navržena pro vzorky DNA izolované z tkání a tkáňových bločků (FFPE). Je k dispozici ve verzi pro zpracování 24 vzorků a 64 vzorků.

Kat. č. 3301-024 ngsONCO anti-EGFR 24 reakcí
Kat. č. 3301-064 ngsONCO anti-EGFR 64 reakcí

Stáhnout materiály

Klinické souvislosti

U karcinomu kolorekta jsou nejdůležitější mutace v genech KRAS, NRAS a BRAF, kde v případě mutace v některém ze zmíněných genů pacient neprofituje z anti-EGFR léčby. Podobně tomu je u plicního karcinomu – zde je důležitý gen EGFR. Diagnostická souprava na přípravu vzorků pro amplikonové sekvenování na přístroji Illumina MiSeq. Součástí kitu je bezplatné používání hodnotícího softwaru ERMI k jehož používání nejsou potřeba žádné předchozí bioinformatické znalosti.

Parametry diagnostického kitu

  • diagnostický test pro next-generation sequencing (NGS) na platformě Illumina MiSeq®
  • použití až pro 64 vzorků v sekvenčním cyklu (při použití sekvenační chemie v2 300 cyklů)
  • Panel 8 relevantních genů pro molekulární diagnostiku somatických mutací u kolorektálního karcinomu, rakoviny plic a melanomů s použitím anti-EGFR protilátkové terapie
  • Primery navržené pro multiplexní PCR přípravu knihovny s uniformním pokrytím
  • Vhodný pro FFPE vzorky o vstupním množství DNA od 20 ng
  • Jednoduchý protokol pro přípravu knihoven, doba přípravy knihovny včetně poolování vzorků do 48 hodin
  • Vývoj ve spolupráci s odborníky z Kliniky Onkologie, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
  • software ERMI poskytuje uživatelsky přívětivou analýzu dat a generuje výsledkový protokol

Složení kitu ngs ONCO anti-EGFR

Název reagencie Účel
Master Mix 1
Master Mix 2
Primer Mix anti-EGFR Multiplex PCR promer mix
Primer F01-F08 Specifické primery s barcode sekvencemi
Primer R01-R08 Specifické primery s barcode sekvencemi
SP_Read1 Sekvenační primery
SP_IndexR1 Sekvenační primery
SP_Read2 Sekvenační primery
Magnetic beads Purifikace knihovny
Elution buffer Purifikace knihovny

Panel genů obsažených v diagnostické soupravě ONCO anti-EGFR

KRAS chr 12 exon 2 exon 3 exon 4
BRAF chr 7 exon 11 exon 15
NRAS chr 1 exon 2 exon 3 exon 4
EGFR chr 7 exon 18 exon 19 exon 20 exon 21
PIK3CA chr 3 exon 21
AKT1 chr 14 exon 3
HER2 chr 17 exon 25
SMAD chr 18 exon 12

Tento produkt byl vytvořen s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci projektu TA04010838.