Diagnostika

Středisko Diagnostika se zabývá výrobou a vývojem in vitro diagnostických souprav pro onkologii a farmakologii. Jsme držitelem certifikátu ČSN EN ISO:13485 ED. 2:2016 pro Výrobu diagnostických prostředků in vitro pro onkologii a farmakologii. Středisko má vybaveny výrobní & vývojové laboratoře moderními přístroji pro molekulární biologii. Vývojové projekty řešené ve spolupráci se špičkovými klinickými pracovišti (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, FN Motol) a dalšími soukromými společnostmi jsou zaměřené na nové diagnostické kity pro klinické laboratoře včetně vhodných nástrojů pro hodnocení výsledků.