Evropský sociální fond

Vzdělávání zaměstnanců VUAB Pharma a.s.

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004573

Projekt se zaměřuje na realizaci vzdělávacích kurzů žadatele a celkem 2 partnerů projektu a to v oblastech Obecné IT, Specializované IT, Měkké a manažerské dovednosti, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání a kurzy zjišťované interním lektorem. Celkem se vzdělávání bude účastnit 97 zaměstnanců žadatele a 36 zaměstnanců partnerů projektu a to v průběhu let 2017 až 2018.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je spolufinancován Evropskou unií.

Logo OPZ barevné