Realizované projekty s podporou EU

EU Evropský fond pro regionální rozvojMPO

Úspora energií objektu 04

Dne 1. 6. 2016 byla zahájena realizace projektu Úspora energií objektu 04, s registračním číslem projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001966, financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (I. Výzva – Úspory energie).

Projekt byl realizován v návaznosti na realizaci projektu Inovované injekce. Cílem projektu bylo provedení stavebních úprav objektu a pořízení technologie pro zvýšení efektivnosti distribuce tepelné energie a dosažení tak úspor elektrické energie.

 

 

Nové platičité komplexy pro protinádorovou terapii

Dne 1. 1. 2017 byla zahájena realizace projektu Nové platičité komplexy pro protinádorovou terapii, s registračním číslem projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004605, financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (APLIKACE I. VÝZVA – BEZ ÚČINNÉ SPOLUPRÁCE).

Předmětem řešení projektu jsou nové platičité komplexy (Pt(IV)komplexy) se zvýšenou reaktivitou ve vnitrobuněčném prostředí. Výsledkem řešení bude zcela nová skupina Pt(IV)komplexů pro protinádorovou terapii se zvýšenou toxicitou a selektivitou na nádorové buňky, se sníženou toxicitou na zdravé buňky a s dobrou biologickou dostupností z GIT, umožňující perorální podání.