Realizované projekty s podporou EU

EU Evropský fond pro regionální rozvojMPO

Úspora energií objektu 04

Dne 1. 6. 2016 byla zahájena realizace projektu Úspora energií objektu 04, s registračním číslem projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001966, financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (I. Výzva – Úspory energie).

Projekt byl realizován v návaznosti na realizaci projektu Inovované injekce. Cílem projektu bylo provedení stavebních úprav objektu a pořízení technologie pro zvýšení efektivnosti distribuce tepelné energie a dosažení tak úspor elektrické energie.