Diagnostická souprava ngs ONCO anti-EGFR

Kat.č.3301-024  ngsONCO anti-EGFR      24 reakcí
Kat.č.3301-064  ngsONCO anti-EGFR      64 reakcí

NGS diagnostická souprava pro optimalizaci léčby kolorektálního a nemalobuněčného karcinomu plic. Souprava obsahuje panel vybraných hot spotových oblastí, ve kterých se vyskytují mutace důležité pro rozhodnutí nasazení vhodné léčby pro daného pacienta. Souprava je navržena pro vzorky DNA izolované z tkání a tkáňových bločků (FFPE). Je k dispozici ve verzi pro zpracování 24 vzorků a 64 vzorků.

Klinické souvislosti

U karcinomu kolorekta jsou nejdůležitější mutace v genech KRAS, NRAS a BRAF, kde v případě mutace v některém ze zmíněných genů pacient neprofituje z anti-EGFR léčby. Podobně tomu je u plicního karcinomu – zde je důležitý gen EGFR. Diagnostická souprava na přípravu vzorků pro amplikonové sekvenování na přístroji Illumina MiSeq. Součástí kitu je bezplatné používání hodnotícího softwaru ERMI k jehož používání nejsou potřeba žádné předchozí bioinformatické znalosti.

Parametry diagnostického kitu

  • diagnostický test pro next-generation sequencing (NGS) na platformě Illumina MiSeq®
  • použití až pro 64 vzorků v sekvenčním cyklu (při použití sekvenační chemie v2 300 cyklů)
  • Panel 8 relevantních genů pro molekulární diagnostiku somatických mutací u kolorektálního karcinomu, rakoviny plic a melanomů s použitím anti-EGFR protilátkové terapie
  • Primery navržené pro multiplexní PCR přípravu knihovny s uniformním pokrytím
  • Vhodný pro FFPE vzorky o vstupním množství DNA od 20 ng
  • Jednoduchý protokol pro přípravu knihoven, doba přípravy knihovny včetně poolování vzorků do 48 hodin
  • Vývoj ve spolupráci s odborníky z Kliniky Onkologie, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
  • software ERMI poskytuje uživatelsky přívětivou analýzu dat a generuje výsledkový protokol

Složení kitu ngs ONCO anti-EGFR

Diagnostika_tabulka 1

Panel genů obsažených v diagnostické soupravě ONCO anti-EGFR

KRAS chr 12 exon 2 exon 3 exon 4
BRAF chr 7 exon 11 exon 15
NRAS chr 1 exon 2 exon 3 exon 4
EGFR chr 7 exon 18 exon 19 exon 20 exon 21
PIK3CA chr 3 exon 21
AKT1 chr 14 exon 3
HER2 chr 17 exon 25
SMAD chr 18 exon 12

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům. Pro vstup je nutné potvrdit následující prohlášení. Potvrzením tlačítka „ANO“ výslovně prohlašuji a potvrzuji, že

1. Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů (součást právního řádu České republiky), tedy osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat či předepisovat.
2. Seznámil jsem se s definicí odborníka uvedenou v předchozím bodu, tedy bodu 1.
3. v případě, že nejsem odborníkem, jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.