Diagnostika

Středisko Diagnostika se zabývá výrobou a vývojem in vitro diagnostických souprav pro onkologii a farmakologii. Vhodně tak doplňuje portfolio produktů VUAB Pharma o diagnostické testy zaměřené na upřesnění onkologické léčby a diagnostické testy pro zjištění genetických poruch spojených s podáváním některých léčiv, např. myorelaxancií. Středisko Diagnostika je držitelem certifikátu ČSN EN ISO:13485 ED. 2:2016 pro Výrobu diagnostických prostředků in vitro pro onkologii a farmakologii. Středisko Diagnostika v Roztokách má výrobní i vývojové laboratoře vybaveny moderními přístroji pro molekulární biologii včetně sekvenátoru Miseq. Projekty řešené ve spolupráci s klinickými pracovišti v ČR (1. LF UK Praha, FN Motol) a dalšími soukromými společnostmi jsou podporované Technologickou agenturou ČR a ministerstvem průmyslu a obchodu a jsou zaměřené na vývoj nových diagnostických kitů pro klinické laboratoře včetně vhodných nástrojů pro hodnocení výsledků. Kontakt: diagnostics@vuab.cz