Evropský sociální fond

eu-esf-loga

Specifické vzdělávání zaměstnanců VUAB Pharma a.s.

Dne 1. 1. 2014 byla zahájena realizace projektu Specifické vzdělávání zaměstnanců VUAB Pharma a.s. pro realizaci výrobního programu protinádorových léčiv., reg. č. CZ.1.04/1.1.04/B3.00242, financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím specifického vzdělávání odborně připravit zaměstnance VUAB Pharma a.s. pro výrobní program protinádorových léčiv a jejich meziproduktů. Dílčím cílem pak bude samostatné proškolení 2 interních lektorů ve specifických dovednostech a znalostech, které budou předávat zaměstnancům prostřednictvím interních školení. Součástí projektu jsou i obecná školení pro zaměstnance, kteří budou potřebovat specifickou kvalifikaci pro práci ve výrobě a kontrole jakosti.